Kompetensområden

Hos BARTECO finner du en stor förmåga och målmedvetenhet att realisera projekt i enlighet med den kundnytta och de affärskrav som skall uppnås.

Ett djupt intresse för teknik med bred kompetens, kombinerat med en god innovationsförmåga ger bra förutsättningar att lösa de flesta uppgifter.

Här finner du 17 års erfarenhet av bl a: