Kontaktinfo

Om du har frågor eller något att diskutera, så kontakta följande person (klicka på email-adressen för att skicka ett mail):

     
Björn Arvidsson
Civilingenjör
 
E-mail: bjorn.arvidsson@barteco.se
Mobiltelefon: 070-764 02 24
Telefon: 08-768 76 78